Tidningen som ökar antalet medlemmar

Många medlemsorganisationer har det tufft med medlemsantalet. Inte Djurens Rätt.
 – Medlemstidningen Djurens Rätt är en stark bidragande orsak till att fler vill bli medlemmar och att vi behåller de medlemmar vi har. Tidningen används på flera sätt i vårt medlemsvärvningsarbete, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

 

Djurens Rätts medlemsantal har ökat med 40 procent de senaste fem åren och hade vid årsskiftet 2017/2018 över 45 000 medlemmar.

 

Djurens Rätts tidning bygger på en ärlig journalistik som på riktigt engagerar och berör sina läsare.

Tidningsmakarna producerar tidningen i dess helhet i samarbete med Djurens Rätt.