Företagarnas praktiska råd och tips

Tidningen Target ges ut av Grant Thornton och riktar sig till alla som är intresserade av effektiv affärsutveckling.

Som Grant Thornton skriver på sin hemsida:
”Om du äger, leder eller är ekonomichef i ett medelstort företag vet vi att du dagligen ställs inför en rad utmaningar om sådant som inte rör din egen kärnverksamhet. I Target får du praktiska råd och tips från andra företag och våra egna specialister. Vi tar upp frågor som rör det ekonomiska området, t.ex. skatter, ägarskiften och utlandsetableringar. Du får inspiration hur du kan öka lönsamheten eller själv få ut mer av ditt företagande.”

Tidningsmakarna på uppdrag av Helland Consulting, ansvarar för redaktörskap, grafisk form och layout.