Nära berättelser som inspirerar

I Leva med diabetes bjuder läsarna varandra på inspiration för hur man kan hantera sin sjukdom. De nära berättelserna, medlemmarnas egna erfarenheter, hjälper och inspirerar andra i samma situation.

 

Nya tidningskonceptet Leva med diabetes är trogen sitt namn: leva med diabetes.
Tidningsmakarna har utvecklat tidningskoncept och producerar tidningen Leva med diabetes löpande.