Tidningen för förtroendevalda

Hyresgästen är tidningen som riktar sig till Hyresgästföreningens förtroendevalda medlemmar. Tidningens främsta uppgifter är att ge inspiration, vägledning och tips.

 

Tidningsmakarna står för form och layout av tidningen som utkommer fem gånger om året.