Flyt för Aqua

Aqua är simidrottens språkrör. Det är tidningen som läses av Sveriges licensierade simmare och alla andra inom den stora simmarfamiljen.

Simidrotten och Aqua har gott flyt. Aldrig har det simmats så mycket i Sverige som idag. Aqua bidrar till den utvecklingen.

Tidningsmakarna har i samarbete med Svenska simförbundet utvecklat tidningskonceptet och producerar tidningen löpande.